top of page

CHCEŠ SE S NÁMI SPOJIT?

Ledeč Run z. s.

IČO:17234719

Spisová značka: L 14115 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Den zápisu:8. července 2022

Sídlo: Habrecká 414, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Email: ledec.run@gmail.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

#ledecrun

TAK NÁM DEJ HNED VĚDĚT, CO TĚ ZAJÍMÁ. 

GDPR

Závodník souhlasí s tím, že údaje, uvedené v této přihlášce budou zapsaným spolkem (dále jen "pořadatelem") Ledeč Run z.s. sídlo Habrecká 414, Ledeč nad Sázavou, zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu s názvem Ledeč Run. Pořadatel je také správcem osobních údajů. 

Závodník potvrzením online přihlášky nebo osobní přihlášením v den pořádání závodu souhlasí, že byl seznámen se všemi předpisy propozic závodu a že formulář přihlášky vyplnil pravdivě a kompletně. Vyslovuje souhlas s použitím svých osobních dat pořadateli závodu Ledeč Run v souladu se směrnicí GDPR (General Data Protection Regulation,  Nařízení (EU) 2016/679).

Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem: ledecrun@gmail.com, následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. záchranná služba atd.).

Závodník souhlasí s tím, že mu budou na jím poskytnutou e-mailovou adresu, zasílány relevantní informace, nutné pro jeho účast na závodě. Dále závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení, ročník, název sportovního klubu, pod jehož hlavičkou soutěží budou zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a zveřejněna na webových stránkách pořadatele a na profilech sociálních sítích pořadatele (především Facebook, Instagram), jako veřejně dohledatelná informace dokumentující historii daného závodu.

Závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích.

Právě v souladu s nařízením GDPR závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat písemně na sídlo pořadatele či emailovou adresu ledecrun@gmail.com.

Současně závodník bere na vědomí, že je obeznámen s právy, kterou jsou plně v souladu s Nařízením GDPR a to především o

  • na přístup k osobním údajům;

  • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;

  • na výmaz osobních údajů;

  • na omezení zpracování osobních údajů;

  • na přenositelnost údajů;

  • na vznesení námitky, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závazné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Závodník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page